Project

Main page

Název projektu: Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou
Žadatel projektu: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Stručný obsah projektu: Projekt řeší systémový nedostatek nízké úrovně komunikace a spolupráce mezi MENDELU v Brně a potenciálními zaměstnavateli jejích studentů. Díky projektu bude vytvořena elektronická on-line platforma jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele z regionu, díky níž dojde k relevantnímu propojení požadavků studentů na praxi a zaměstnavatelů na praktikanty. Velkým přínosem projektu bude navázání dialogu mezi podnikatelskou a akademickou sférou, která povede k vytvoření báze spolupráce běžné v západních zemích, kde požadavky praxe jsou průběžně monitorovány a implementovány do vzdělávacích programů. Pro zajištění zaměstnavatelů je partnerem projektu RHK Brno a SOCR ČR.